MZESiP

Witaj Nieznajomy, jesteś 28978 gościem na stronie

Zaloguj się

        09-500 Gostynin ul. Polna 36 tel. 0-24 / 235 - 32 - 00, e-mail: mzesip@gostynin.edu.pl

2011

2012

2013

Przetarg 1

Przetarg 2

Przetarg 3

PRZETARGI > 2013 > Przetarg Nr 3 >

Dostawa artykułów żywnościowych do szkół i przedszkoli miejskich w Gostyninie


Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych – pobierz

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
         + załącznik Nr 1 (zestawienia cen jednostkowych cz I)
         + załącznik Nr 2 (zestawienia cen jednostkowych cz II)
         + załącznik Nr 3 (zestawienia cen jednostkowych cz III)
         + załącznik Nr 4 (zestawienia cen jednostkowych cz IV
         + załącznik Nr 5 (zestawienia cen jednostkowych cz V)
         + załącznik Nr 6 (zestawienia cen jednostkowych cz VI)
         + załącznik Nr 7 (zestawienia cen jednostkowych cz VII)
         + załącznik Nr 8 (zestawienia cen jednostkowych cz VIII)
         + załącznik Nr 9 (zestawienia cen jednostkowych cz IX)
         + załącznik Nr 10 (zestawienia cen jednostkowych cz X)
         + załącznik Nr 11 (zestawienia cen jednostkowych cz XI)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia


Informacja o wyborze oferty POBIERZ

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy POBIERZ

Copyright © MZESiP MŁ 2008-2019. Ostatnia modyfikacja: 2019.02.19 - 9:23