Witaj Nieznajomy, jesteś 1088 gościem na stronie

RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

KONTAKT

Zaloguj się

Logo Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie

        09-500 Gostynin ul. Polna 36 tel. 0-24 / 235 - 32 - 00, e-mail: mzesip@gostynin.edu.pl         

RODO >

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 i art.15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – dalej zwane RODO Od 25 maj 2018 r. obowiązują nowe zasady przetwarzania danych osobowych, które nakładają na naszą jednostkę dodatkowy wymóg poinformowania Cię m.in. o zakresie przetwarzanych danych, sposobie dbania o ich bezpieczeństwo, podstawie prawnej na bazie której jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych i cyklu „życia” gromadzonych informacji w kontekście celu dla którego te wszystkie czynności realizowaliśmy.

Mając powyższe na uwadze dla zapewnienia skutecznego przekazania Ci niezbędnego zakresu informacji oraz poważnego podejścia kierownictwa MZESiP do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony Twojej prywatności przedstawiamy poniższą klauzulę do zapoznania, a jeśli stwierdzisz, że potrzebujesz jej wytłumaczenia lub dopowiedzenia spraw lub ich realizacji, które nie zostały wyjaśnione to wiedz, że od 25 maja 2018 r. został powołany Inspektor Ochrony Danych który wyjaśni Ci wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem Twoich danych w naszej jednostce organizacyjnej.

Jego adres kontaktowy podajemy poniżej. Zwróć uwagę, że nowe przepisu RODO wymuszają nowe podejście do przetwarzania danych osobowych oraz wyższą ochronę Twojej prywatności na wszystkich polach przetwarzania danych, ale nie zmieniają jednak faktu, że gdy załatwienie sprawy z jaka się do nas zwracasz wymaga zbierania danych osobowych w oparciu o obowiązujące prawo to zaniechanie ich dostarczenia przez Ciebie lub odmowa ich przedłożenia, albo skorzystanie z należnego Ci prawa do zaprzestania przetwarzania danych spowoduje, że stanie się niemożliwym byśmy mogli załatwić Twoją sprawę, z którą się do nas zwracasz.

Przeczytaj zatem poniższą treść klauzuli informacyjnej i upewnij się, że oddajesz swoje dane osobowe w dobre ręce w zakresie niezbędnym do wykonania czynności przetwarzania zgodnie z prawem i poczuj się bezpieczny.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych jest : Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie. Adres : ul. Polna 36 , 09-500 Gostynin Telefon : 24 235 32 00 ; mail: mzesip@gostynin.edu.pl


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH


Nadzór nad prawidłowością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w placówce pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD) Mariusz Smardzewski, z którym można uzyskać kontakt : Telefon: 603 605 654 E-mail: iodmzesip@wp.pl

Copyright © MZESiP MŁ 2017- ostatnia modyfikacja: 2020.08.27 - 11:06

x